ZAPROSZENIE NR 22/ZO/2020r.- do złożenia oferty na dostawy artykułów do Pracowni RTG SPWZOZ w Stargardzie.

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zaproszenie 22/ZO/2020 18.11.2020 r. Pobierz
2. Załączniki do Zaproszenia 22/ZO/2020 18.11.2020 r. Pobierz
3.
Korekta do zaproszenia 22/ZO/2020 23.11.2020 r. Pobierz
4. Załącznik do Zaproszenia 22/ZO/2020 23.11.2020 r. Pobierz
5. Wynik postępowania 22/ZO/2020 02.12.2020 r. Pobierz