ZAPROSZENIE NR 20/ZO/2020 r. – zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 2 klimatyzatorów dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

ZAPROSZENIE NR 20/ZO/2020 r. – zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 2 klimatyzatorów dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zaproszenie- klimatyzatory 20/ZO/2020 05.11.2020 r. Pobierz
2. Załączniki do Zaproszenia- klimatyzatory 20/ZO/2020 05.11.2020 r. Pobierz