Zaproszenie firm audytorskich do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego SPWZOZ w Stargardzie za lata obrotowe 2021, 2022.

Powiat Stargardzki zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za lata obrotowe 2021 i 2022. Oferty należy złożyć do dnia 15 lipca 2021 r. (do godziny 15:00) na adres:

 

Starostwo Powiatowe, 73-110 Stargard, ul. Skarbowa 1,
(Kancelaria Ogólna – parter budynku).

 

1. Zaproszenie do składania ofert:
http://bip.powiatstargardzki.pl/unzip/27866.dhtml

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPWZOZ w Stargardzie za 2020 r.:
http://bip.powiatstargardzki.pl/unzip/powiatstargardzki_27824/xxix-373-21.pdf

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPWZOZ w Stargardzie za 2019 r.:
http://bip.powiatstargardzki.pl/unzip/powiatstargardzki_25638/xviii-256-20.pdf