ZAPROSZENIE 25/ZO/2020 do złożenia oferty na usługę cyklicznego comiesięcznego przeglądu technicznego oraz przeglądu głównego rocznego dwóch agregatów prądotwórczych stanowiących urządzenia gwarantowanego zasilania znajdujących się na terenie Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

ZAPROSZENIE 25/ZO/2020 do złożenia oferty na usługę cyklicznego comiesięcznego przeglądu technicznego oraz przeglądu głównego rocznego dwóch agregatów prądotwórczych stanowiących urządzenia gwarantowanego zasilania znajdujących się na terenie Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

L.p. Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Zaproszenie 25/ZO/2020 23.12.2020 r. Pobierz
2. Załączniki do Zaproszenia 25/ZO/2020 23.12.2020 r. Pobierz
3. Wyjaśnienie treści Zapytania 25/ZO/2020 31.12.2020 r. Pobierz
4. Unieważnienie postępowania 25/ZO/2020 13.01.2021 r. Pobierz