Zakup sprzętu i aparatury medycznej.

 

SPWZOZ w Stargardzie na podstawie zawartej umowy z Gminą – Miastem Stargard otrzymał dotację celową w kwocie 1 626 800,00 złotych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach działalności pracowni RTG i TK oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SPWZOZ w Stargardzie.”

Śródki finansowe zostaną przeznaczone m. in. na zakup:

 • stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG,
 • osprzętu do tomografu komputerowego,
 • nowoczesnego wyposażenia poradni specjalistycznych, a w szczególności poradni kardiologicznej i okulistycznej,
 • respiratora dla potrzeb pacjentów hospitalizowanych w oddziale anestezjologii
  i intensywnej terapii.

Ponadto, część środków dedykowana zostanie na zakup nowoczesnej infrastruktury IT, w tym serwerów i komputerów.

 

SPWZOZ w Stargardzie w związku zawartą umową z Powiatem Stargardzkim otrzymał dotację celową w kwocie 764 204,00 złotych z przeznaczeniem modernizację/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Środki finansowe zostanę przeznaczone m. in. na:

 • wykonanie rezerwowego źródła zasilania w energię elektryczną w lokalizacji szpitala rehabilitacyjnego przy ul. Staszica,
 • wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę w lokalizacji szpitala rehabilitacyjnego przy ul. Staszica,
 • adaptację części oddziału dziecięcego dla dzieci młodszych 0-3 lat w budynku przy
  Wojska Polskiego,
 • zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w tym wyposażenia Sali nadzoru poznieczuleniowego, a w szczególności respiratora, kardiomonitorów, defibrylatora oraz aparatów EKG,
 • zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału pediatrycznego i SOR.