Udostępnianie Dokumentacji Medycznej

W związku z utrzymującym się stanem pandemii wirusa SARS-CoV-2 prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w naszej placówce i składanie wniosków drogą telefoniczną: na numer telefonu: 91 578 92 23 (Sekcja Dokumentacji Medycznej) lub drogą elektroniczną na adresy: archiwista@zozstargard.pl lub biuro@zozstargard.pl Wnioskując o wydanie kopii należy podać imię i nazwisko pacjenta, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz z jakiego rodzaju leczenia jest to dokumentacja i za jaki okres. Wzór wniosku dostępny do pobrania w zakładce „Dla pacjenta”.