Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie zatrudni

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie zatrudni:

 

  1. PIELĘGNIARKI

 

  1. RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa cywilnoprawna.

Bliższe informacje pod nr telefonu: 91 5789 207, 91 5789 206.