Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jest beneficjentem projektu współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklenburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.