Realizacja projektu w SPWZOZ dzięki Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie informuję, że w kwietniu 2024 r. zrealizowano projekt:

Zakupu i montażu podłogi antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych prowadzących w szczególności do oddziałów szpitalnych i Bloku Operacyjnego w SPW ZOZ w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27.

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna , w wysokości 5 000 zł.