Przetarg nieograniczony nr 32/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie różnych produktów leczniczych w podziale na 19 pakietów.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

http://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/403623