Przetarg nieograniczony nr 30/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie wyrobów medycznych i elementów narzędzi diagnostycznych w podziale na 31 pakietów.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

http://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/395898