Przetarg nieograniczony 7/PN/D/PL/2020 r. na dostawy odczynników i szkła laboratoryjnego do Laboratorium Mikrobiologicznego SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów .

Ogłoszenie nr 508910                                                                06.02.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie nr 540022507                                      06.02.2020 r.

SIWZ 7.PN.D.PL.2020                                                              06.02.2020 r.

Załacznik A 7 PN D PL 2020                                                    06.02.2020 r.

Załacznik A edyto. 7 PN D PL 2020                                       06.02.2020 r.

Załaczniki edyto. do SIWZ 7.PN.D.PL.2020                         06.02.2020 r

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia     10.02.2020 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia cz. 2      11.02.2020 r.

Informacja z otwarcia                                                               14.02.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty                              03.03.2020 r.

Zestawienie ofert 7 PN D PL 2020                                                             03.03.2020 r.