Przetarg nieograniczony 36/PN/U/PL/2020 na usługę dla SPWZOZ w Stargardzie w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej w podziale na 14 pakietów.

Numer Nazwa pliku Data opublikowania Link do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 774819-N-2020 31.12.2020 r. Pobierz
2. SIWZ 36/PN/U/PL/2020 31.12.2020 r. Pobierz
3. Załączniki do SIWZ 36/PN/U/PL/2020 31.12.2020 r. Pobierz
4. Załącznik A do SIWZ 36/PN/U/PL/2020 31.12.2020 r. Pobierz
5.
Informacja o zmianie treści Załącznika nr 3 do SIWZ 36/pn/u/pl/2020 04.01.2021 r. Pobierz
6. II. Załączniki do SIWZ 36/PN/U/PL/2020 04.01.2021 r. Pobierz
7.
Informacja o zmianie terminu składania ofert 08.01.2021 r. Pobierz
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540398657-N-2021 08.01.2021 r. Pobierz
9.
Wyjaśnienie treści SIWZ 11.01.2021 r. Pobierz
10. Informacja z otwarcia ofert 36/PN/U/PL/2020 14.01.2021 r. Pobierz
11.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  36/PN/U/PL/2020 15.02.2021 r. Pobierz