Przetarg nieograniczony 3/PN/D/PL/2020 r. na dostawy odczynników i szkła laboratoryjnego do Laboratorium Mikrobiologicznego SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 15 pakietów .

Ogłoszenie nr 500930                                                        09.01.2020 r.

SIWZ 3.PN.D.PL.2020                                                       09.01.2020 r.

Załącznik A 3.PN.D.PL.2020                                             09.01.2020 r.             

Załączniki do SIWZ edytowalne                                        14.01.2020 r.

Załącznik A 3.PN.D.PL.2020 edyto.1                               15.01.2020 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                   16.01.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie nr 540009660                                          17.01.2020 r.

Modyfikacja SIWZ                                                                           17.01.2020 r.

Załącznik A 3.PN.D.PL.2020 po modyfikacji                              17.01.2020 r.

Załącznik A 3.PN.D.PL.2020 edyto.1 po modyfikacji                17.01.2020 r.

Informacja z otwarcia                                                                       21.01.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty                 06.02.2020 r.

Zestawienie ofert 3 PN D PL 2020                                                06.02.2020 r.