Przetarg nieograniczony 29/PN/D/PL/2019 r. na dostawy środków dezynfekcyjnych oraz materiałów do Sterylizatorni SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 15 pakietów.

SIWZ 29.PN.D.PL.2019                                                                         12.12.2019 r.

Załącznik A – opis przedmiotu zamówienia                                       12.12.2019 r.

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna                                              12.12.2019 r.

Załącznik A – opis przedmiotu zamówienia wersja edyto.              12.12.2019 r.

Zmiana terminu składania ofert                                                                    18.12.2019 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia      18.12.2019 r.

Informacja z otwarcia                                                                                      23.12.2019 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty                                16.01.2020 r.

Zestawienie ofert                                                                                             16.01.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2                            03.02.2020 r.

zestawienie ofert 2                                                                                          03.02.2020 r.