Przetarg nieograniczony 27/PN/D/PL/2019 na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz preparatów wiskoelastycznych dla SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów.

Ogłoszenie nr 628555                                                                      02.12.2019 r.

SIWZ 27PN D PL 2019                                                                     02.12.2019 r.

Załaczniki do SIWZ edytowalne                                                      02.12.2019 r.

Załącznik A- opis przedmiotu Zamówienia                                   02.12.2019 r.

Załącznik A- opis przedmiotu Zamówienia edyto.                        02.12. 2019 r.

Modyfikacja SIWZ                                                                               05.12.2019 r.

Zmiana terminu składania ofert                                                         09.12.2019 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia          09.12.2019 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2       10.12.2019 r.

Zmaiana terminu składania ofert 2                                                                   10.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert                                                                                  13.12.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty                                      23.12.2019 r.