Przetarg nieograniczony 11/PN/D/PL/2020 r. na dostawy materiałów do Sterylizatorni SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietów

Ogłoszenie nr 525002                                              19.03.2020 r.

SIWZ 11.PN.D.PL.2020                                            19.03.2020 r.

Załącznik A do 11.PN.D.PL.2020                            19.03.2020 r.

Załączniki edyto. do SIWZ 11.PN.D.PL.2020       19.03.2020 r.

Załącznik A do 11.PN.D.PL.2020 edyto.                19.03.2020 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia             23.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie nr 540052690                                                             24.03.2020 r.

Modyfikacja SIWZ                                                                                          24.03.2020 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia cz. 2  24.03.2020 r. 

Informacja z otwarcia 11 PN D PL 2020                                               27.03.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty         10.04.2020 r.

Załącznik do zawiadomienia                                      10.04.2020 r.