Przetarg nieograniczony 10/PN/D/PL/2020 r. na dostawy środków dezynfekcyjnych do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 7 pakietów.

Ogłoszenie nr 517095                                                                             27.02.2020 r

SIWZ 10.PN.D.PL.2020                                                                        27.02.2020 r.

Załącznik A do 10.PN D PL 2020 r.                                                      27.02.2020 r.

Załącznik A do 10.PN D PL 2020 edyto.                                             27.02.2020 r.

Załączniki edyto. do SIWZ 10.PN.D.PL.2020                                    27.02.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ 10 PN D PL 2020                                       06.03.2020 r.

Informacja z otwarcia 10 PN D PL 2020                                             10.03.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty                           31.03.2020 r.

załącznik do zawiadomienia                                                                      31.03.2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania       07.04.2020 r.