Postępowanie przetargowe nr 41/TP/D/2022 na dostawy płynów infuzyjnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 5 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pn/spwzoz_stargard/proceedings