Postępowanie przetargowe nr 40/TP/D/2022 na dostawę sprzętu i aparatury medycznej do SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 7 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings