Postępowanie przetargowe nr 39/TP/U/2022 na modernizację zestawu do histeroskopii w SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: www.platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings