Postępowanie przetargowe nr 38/TP/D/2022 na dostawy gazów medycznych (tlen medyczny ciekły) wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings