Postępowanie przetargowe nr 35/TP/D/2022 na dostawę preparatów dożywiania doustnego, dojelitowego i pozajelitowego dla SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: www.platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings