Postępowanie przetargowe nr 34/TP/D/2022 na dostawę aparatu USG (Echo serca) do SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

www.platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings