Postępowanie przetargowe nr 3/TP/D/2023 na dostawy środków do dezynfekcji i sterylizacji na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 10 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings