Postępowanie przetargowe nr 28/TP/U/2022 Modernizacja, przywracanie sprawności automatyki systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings