Postępowanie przetargowe nr 27/TP/RB/2022 na naprawę dachów budynków SPWZOZ w Stargardzie

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings