Postępowanie przetargowe nr 26/TP/U/2022 na administrowanie systemami informatycznymi, w tym oprogramowaniem InfoMedica/AMMS dla SPWZOZ w Stargardzie.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej: platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spwzoz_stargard/proceedings