Postępowanie przetargowe nr 1/TP/D/2023 na dostawy materiałów stosowanych przy zabiegach okulistycznych w SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 9 pakietów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

platformazakupowa.pl

Bezpośredni link do postępowania: