Podziękowania Dyrekcji SPWZOZ w Stargardzie za chęć pomocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stargard, dnia 20.03.2020 r.