Podpisanie umowy na dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni TK w SPW ZOZ w Stargardzie w ramach środków z Funduszu Medycznego przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego

Dnia 27.05.2024r. Dyrektor SPW ZOZ w Stargardzie p. Krzysztof Kowalczyk podpisał umowę na dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni TK w SPW ZOZ w Stargardzie.

Wartość umowy realizowanego przedsięwzięcia wynosi 2.973.902,50 zł.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Medycznego przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego” w ramach umowy zawartej dnia 23.11.2023r. pomiędzy Dyrektorem SPW ZOZ w Stargardzie a Ministrem Zdrowia.

W ramach podpisanej umowy do szpitala dostarczony zostanie nowoczesny tomograf komputerowy wraz z pełnym wyposażeniem i oprogramowaniem, umożliwiający wykonywanie wysokiej jakości kompleksowych badań. Modernizacja pomieszczenia pracowni TK obejmuje prace adaptacyjne, malowanie, tynkowanie, zamontowanie klimatyzatorów w pomieszczeniu pracowni oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt meblowy.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępności do badań oraz podniesienia standardów jakości leczenia pacjentów szpitala w Stargardzie w zakresie diagnozowania urazów.