Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pisemnego nr. DTG 1/2024 – Sprzedaż tomografu komputerowego Siemens Somatom Scope [ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA]

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż mienia szpitala – Tomograf Komputerowy – poprzez zmianę zapisów Umowy Sprzedaży ( załącznik nr 4
do Ogłoszenia) § 4 ust. 1 oraz  § 4 ust. 3.