Leczenie zaćmy

 

SPWZOZ w Stargardzie realizuje na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia w zakresie okulistyki – zespół chirurgii jednego dnia, w tym m. in. operacje związane z leczeniem zaćmy.

Aktualnie czas oczekiwania na zabieg od momentu zakwalifikowania to około 10 dni.

Osoby, które chciałyby skorzystać z przedmiotowych świadczeń powinny zgłosić się do Rejestracji z właściwym skierowaniem, w celu przeprowadzenia kwalifikacji do zabiegu w naszej poradni okulistycznej.

Rejestracji można również dokonać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00 pod nr telefonu 91-5789 – 291.