KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

Samodzielnego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

posiada w swojej ofercie
testy antygenowe w kierunku wirusa SARS-CoV-2

 

Test jest pomocny we wczesnej diagnostyce zakażenia SARS-CoV-2.
Badanie cechuje się wysoką swoistością diagnostyczną, co zgodnie z aktualną wiedzą oznacza,
że dodatni wynik z wysokim prawdopodobieństwem wskazuje na aktywną infekcję wirusem SARS-CoV-2.
Ze względu na możliwość uzyskania wyniku w zaledwie kilkadziesiąt minut po pobraniu wymazu,
test stanowi szybkie narzędzie diagnostyczne aktywnej infekcji COVID-19,
umożliwiając tym samym szybkie wdrożenie obowiązujących procedur postępowania z chorymi na COVID-19.

 

Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku po wcześniejszej rejestracji telefonicznej od godz.10:00 do 12:00

 

Rejestracja oraz informacje pod numerami telefonów:
91 57 89 283 (pracownia/rejestracja)
91 57 89 282 (kierownik)

KOSZT BADANIA 110 zł
Czas oczekiwania na wynik 30 min- 60 min