Informacja o uzyskaniu dofinansowanie w formie darowizny od Fundacji PGE Sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na zakup części do tomografu komputerowego

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie informuje, iż w marcu br. uzyskał dofinansowanie w formie darowizny od Fundacji PGE Sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na zakup części do tomografu komputerowego, co umożliwiło przywrócenie sprawności jego funkcjonowania oraz przywróciło możliwość wykonywania badań w naszej pracowni wszystkim zainteresowanym.