Informacja o realizacji projektu “Wykonanie instalacji telewizji dozorowanej w SPW ZOZ w Stargardzie, ul. Staszica 16”

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie informuję, że w marcu 2023 r. zrealizowano projekt:

Wykonanie instalacji telewizji dozorowanej w SPW ZOZ w Stargardzie, ul. Staszica 16.

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, w wysokości 10 000 zł.