Oferta pracy na stanowisku Główny Energetyk w Dziale Techniczno-Gospodarczym

 

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

ul Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

poszukuje kandydatów gotowych do podjęcia pracy na stanowisku:

GŁÓWNY ENERGETYK

w Dziale Techniczno-Gospodarczym

 

Opis stanowiska

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m. in. za:

 • sporządzanie bilansów energetycznych,
 • nadzór nad gospodarką energetyczną,
 • działania zmierzające do utrzymania i poprawienia procesów energetycznych,
 • nadzór nad eksploatacją instalacji i urządzeń technicznych elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisów dot. eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,
 • określenie niezbędnych uprawnień dla poszczególnych stanowisk,
 • pisemne zlecanie prac w warunkach niebezpiecznych,
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z urządzeniami ciśnieniowymi i dźwigniowymi, które podlegają urzędowi dozoru technicznego- współpraca z UDT,
 • dbałość o okresowe przeglądy infrastruktury energetycznej,
 • rozliczanie faktur, ich weryfikacja,
 • tworzenie oraz aktualizacja kluczy podziału kosztów.
   

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe kierunkowe lub na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów: prawo budowlane, energetyczne, ochrona środowiska,
 • uprawnienia dozorowe D oraz eksploatacyjne E urządzeń instalacji sieci o napięciu znamionowym do 1 kV i powyżej 1 kV/15 kV/E,D- dla G1/G2/G3,
 • uprawnienia dozorowe w zakresie sieci i instalacji o napięciu znamionowym powyżej 1 kV zespołów prądotwórczych powyżej 50 kV,
 • uprawnienia dozorowe w zakresie sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi przesyłu ciepła powyżej 50 kV,
 • uprawnienia dozorowe w zakresie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych powyżej 50 kV,
 • uprawnienia dozorowe w zakresie sprężarek o mocy powyżej 20 kV  oraz instalacji sprężonego powietrza, gazów technicznych i medycznych urządzeń i sieci energetycznych oraz gazowych,
 • uprawnienia dozorowe w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej wymienionych w zarządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.04.2003 r.,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę,
przyjazną atmosferę pracy w doświadczonym zespole.
 

Kontakt

Emilia Aftewicz – Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego

tel. 601 398 460

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: e.witkowska@zozstargard.pl

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  30.11.2020 r.