Dzień 24 listopada 2023 jest dla naszej placówki dniem wolnym od pracy.

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę, zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2022, zmieniające Zarządzenie nr 55/2022 z dnia 25.11.2022 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie dzień 24 listopada 2023 r. jest dla naszej placówki dniem wolnym od pracy. (za wyjątkiem komórek organizacyjnych udzielających świadczeń całodobowo
oraz Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej)