Dzień 24 grudnia 2021 r. jest dla naszej placówki dniem wolnym od pracy

W związku z koniecznością udzielenia dnia wolnego od pracy
w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę,
zgodnie z Zarządzeniem nr 84/2020 z dnia 08.12.2020 r.

Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

dzień 24 grudnia 2021 r. jest dla naszej placówki dniem wolnym od pracy.

(za  wyjątkiem  komórek  organizacyjnych udzielających  świadczeń  całodobowo
oraz Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej)