Dzień 21 stycznia 2022 r. jest dla naszej placówki dniem wolnym od pracy

W związku z koniecznością udzielenia dnia wolnego od pracy
w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę,
zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2021 z dnia 15.10.2021 r.

Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

dzień 21 stycznia 2022 r. jest dla naszej placówki dniem wolnym od pracy.

(za  wyjątkiem  komórek  organizacyjnych udzielających  świadczeń  całodobowo
oraz Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej)