Całkowity zakaz odwiedzin w SPWZOZ

Zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2023
Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie z dn. 08.12.2023 r.

Z powodu zwiększonej zachorowalności na choroby wirusowe wprowadza się
CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN
we wszystkich oddziałach szpitalnych.