Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Dyrekcja
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
pilnie zatrudni pielęgniarki oraz ratowników medycznych
posiadających kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Proponujemy atrakcyjne warunki finansowe.
Kontakt:
e-mail: naczelna@zozstargard.pl

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PIELĘGNIAREK ORAZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

AKTUALNOŚCI

Postępowanie przetargowe nr 24/TP/D/2022 na dostawy materiałów do Laboratorium Mikrobiologicznego na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 17 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 25/TP/D/2022 na dostawy materiałów opatrunkowych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 6 pakietów

Postępowanie przetargowe nr 2/UE/PN/D/2022 na dostawy produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w podziale na 10 pakietów