Apel Dyrekcji i personelu medycznego

Apel Dyrekcji i personelu medycznego SPWZOZ w Stargardzie.