Wykładowcy i galeria zdjęć Szkoły Rodzenia

WYKŁADOWCY:

Barbara Szyszka – Mgr POŁOŻNICTWA – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego, edukator laktacyjny, staż pracy 15 lat

Renata Wilewicz – POŁOŻNA – specjalista
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i położniczego; edukator laktacyjny – staż pracy 26 lat

Joanna Sowa-Krawczak – Dr FIZJOTERAPII – staż pracy 6 lat

Aleksandra gumna – Mgr POŁOŻNICTWA – edukator laktacyjny, staż pracy 6 lat

Dominika Markowska – MGR PSYCHOLOG – staż w zawodzie 17 lat

Monika Zych – LICENCJAT DIETETYK – LICENCJAT POŁOŻNICTWA, staż pracy 1 rok

 

GALERIA: