Szpitalne konto odblokowane

 

Postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zostało uchylone zajęcie rachunku bankowego stargardzkiego szpitala dokonane przez komornika. Sąd podjął taką decyzję, uwzględniając zażalenie Zakładu na orzeczenie Sądu Okręgowego. Oznacza to, że szpital będzie mógł dysponować kwotą 573 tys. zł
Komornik zajął wcześniej jedno ze szpitalnych kont, na wniosek firmy świadczącej usługi medyczne. Szpital od ponad roku toczy z firmą sądowy spór, nie akceptując skandalicznie wysokich kosztów tych usług – chodzi o faktury wystawione za operacje zaćmy, zrealizowane bez zawartej umowy.
W połowie roku, właścicielka firmy wystąpiła do sądu z żądaniem zabezpieczenia spornej kwoty. Sąd przychylił się wówczas do jej wniosku. Dyrektor Szpitala w Stargardzie przyjął to orzeczenie z dużym zaskoczeniem i dezaprobatą, wskazując, że nie było żadnych przesłanek do sięgania po tak drastyczny mechanizm zabezpieczenia wątpliwych interesów firmy w sporze z samodzielnym publicznym ZOZ-em.
W wyniku wniesionego przez Zakład zażalenia, Sąd Apelacyjny uchylił postanowienie Sądu Okręgowego, podzielił przy tym argumenty i stanowisko Dyrektora Szpitala.
Sąd Apelacyjny, w ślad za argumentacją Szpitala wskazywał, że w obecnym porządku i stanie prawnym wykluczona jest jego upadłość w jakiejkolwiek formie. Na swoje funkcjonowanie otrzymuje także stale środki finansowe. Przypomniał również, że Szpital nie prowadzi działalności nastawionej na zysk. W tym świetle, gdyby przyjąć podejście sądu niższej instancji, oznaczałoby to, że wobec każdego szpitala w każdej spornej sprawie można byłoby zabezpieczać się na jego rachunku bankowym poprzez komornika.
Sąd przypomniał, że szpital w Stargardzie realizuje usługi w ramach kontraktów finansowanych przez NFZ, co świadczy o jego stabilnej sytuacji, która nie wymaga podejmowania decyzji o zabezpieczeniu komorniczym w takiej postaci – szczególnie w sporze o zapłatę z prywatnym podmiotem. Zaznaczył ponadto, że zajęcie w takiej formie jednego z rachunków placówki mogło negatywnie rzutować na relacje Szpitala z innymi kontrahentami, oraz utrudnić jego bieżącą działalność.
Sąd potwierdził również, że ujemny wynik finansowy szpitala w ostateczności podlegać będzie pokryciu przez organ, który go utworzył. Uznał także zabezpieczenie komornicze za zbyt dolegliwe, wskazując na różne formy prawne zabezpieczeń, jakimi dysponują wierzyciele w podobnych sprawach.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w tej sprawie jest prawomocny. Dyrekcja szpitala podkreśla, że prowadzi konsekwentną realizację działań naprawczych, których efektem jest znaczna poprawa wyników ekonomicznych jednostki. Obecna decyzja sądu poprawia trudną od kilku lat sytuację finansową Zakładu. Pełną płynność finansową Zakład odzyska jednak dopiero po otrzymaniu wnioskowanego kredytu bankowego – zgodnie z założeniami przygotowanego programu naprawczego.