Sposoby załatwiania spraw

Budynek Administracji

SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD  OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. WOJSKA POLSKIEGO 27

73-110 STARGARD

BUDYNEK DYREKCJI „J”, WEJŚCIE  J 43

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

7:30 – 15:30

sprawy administracyjne – w formie pisemnej

KANCELARIA (pok. nr 007)

TEL. 91/  5789-201

FAX 91/  577-04-23

 

pisma kierowane do Dyrektora SPWZOZ  w Stargardzie

KANCELARIA (pok. nr 007)

TEL. 91/  5789-201

 

SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJE DYREKTOR

Termin spotkania uzgodniony w sekretariacie

TEL. 91/  5789-203

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

Rafał Dziubek

Przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach 15:30– 16:30

w budynku administracji przy ul. Wojska Polskiego 27

telefon 91 578 92 31

SPRAWY ROZPATRYWANE SĄ ZGODNIE Z TRYBEM OKREŚLONYM W INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ