Udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Szpitala w Stargardzie przy ul .Wojska Polskiego 27

Szanowni Pacjenci!


  • Od 1 października 2017 roku na terenie Szpitala w Stargardzie przy ul .Wojska Polskiego 27 od godz.8:00 udzielane są świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
  • Można z niej korzystać w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, niezależnie od miejsca zamieszkania i złożenia deklaracji do lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej .
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest w dni powszednie po godzinie 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy w budynku J jak również porady pod nr 915789296
  • Korzystając ze świadczeń opieki zdrowotnej należy okazać dokument ze zdjęciem oraz nr PESEL
  • Zabiegi w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wykonywane są w soboty, niedziele i święta w godzinach 8:00-10:00 i 16:00-18:00