Program Profilaktyczny raka szyjki macicy

Informujemy, że SPW ZOZ realizuje Program Profilaktyczny raka szyjki macicy w dwóch etapach:

I Etap (badanie cytologiczne) podstawowy to pobieranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego. Badanie to jest wykonywane w Poradni Ginekologiczno – Położniczej stargardzkiego szpitala przy ul. Wojska Polskiego 27. Poradnia mieści się w budynku B, wejście K24 i K25. Rejestracja telefoniczna: 91-5789298. Z programu może nieodpłatnie skorzystać każda kobieta od 25 do 59 roku życia (co trzy lata). W ramach porady zabiegowo – diagnostycznej jest pobierany materiał, który jest następnie przesyłany do oceny w pracowni patomofologii.

II Etap (kolposkopia) jest to pogłębiona diagnostyka. Jeżeli wynik badania cytologicznego jest nieprawidłowy lekarz specjalista ginekolog – położnik kieruje pacjentkę na dodatkowe badanie jakim jest kolposkopia, wpisując na skierowaniu nr badania cytologicznego z SIMP. W przypadku weryfikacji tego badania, pobierane są wycinki do badania histopatologicznego. Na tej podstawie podejmowane są decyzje dotyczące dalszego postępowania: skierowanie do leczenia np. operacyjnego, bądź wyznaczenie terminu kolejnego badania cytologicznego.