POLITYKA JAKOŚCI

 

„Zdrowie i zadowolenie pacjentów – naszym sukcesem”

Celem działalności Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, diagnostyki medycznej oraz rehabilitacji.

Naszą ambicją jest świadczenie usług medycznych na jak najwyższym specjalistycznym poziomie, z zachowaniem wymagań prawnych, zapewniając pacjentom oraz personelowi przyjazne i bezpieczne warunki leczenia, pobytu i pracy. Działania nasze ukierunkowane są na potrzeby, oczekiwania, a także na zwiększenie zaufania i zadowolenia pacjentów.

Naszym celem jest również poprawa kondycji finansowej Zakładu pozwalająca na utrzymanie płynności finansowej, która zapewni doskonalenie zawodowe pracowników, utrzymanie dobrych stosunków z naszymi dostawcami, a ponadto zdobyte fundusze pozwolą na ciągłą modernizację infrastruktury SPWZOZ.

Dyrekcja SPWZOZ  deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w zakresie wdrażania,  utrzymania i doskonalenia skuteczności  Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009, by wszyscy pacjenci, którzy powierzyli nam swe życie i zdrowie mieli poczucie bezpieczeństwa oraz darzyli nas zasłużonym zaufaniem.

                       

Stargard                                                                                           Dyrektor

data aktualizacji:  03.06.2016 r.                                                 Krzysztof Kowalczyk