Podziękowanie z dnia 26.02.2013 ,Oddział Ginekologiczno-Położniczy